Eurostarsprojekt INSIGHT E! 6548 Uppsala universitet

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 1 476 255 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom att kombinera våra expertiser inom cancergenomik och patenterad teknik för att genmodifiera humana celler kommer vi att skapa nya prediktiva sjukdomsmodeller av genetiska varianter. Dessa kan användas för forskning kring sjukdomsmekanismer, samt för utveckling av nya riktade cancerbehandlingar.

Resultat och förväntade effekter

De nya cellmodellerna kommer att användas inom läkemedelsindustrin för analys av huruvida varianterna påverkar känslighet för olika cancerläkemedel eller kemiska substanser.

Upplägg och genomförande

Vi kommer att bestämma prevalensen av tre icke-kodande varianter bland patienter med cancer. Därefter kommer vi att skapa genetiska cellmodeller där dessa varianter förs in i cancerceller. Cellmodellerna används sedan för läkemedelsutveckling inom läkemedelsföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.