Eurostarsprojekt E!8599 DIAPET, Meditech Research & Development AB

Diarienummer 2013-03987
Koordinator MEDI - TEC RESEARCH & DEVELOPMENT STOCKHOLM AB - MEDITECH RESEARCH & DEVELOPMENT STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 1 477 845 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Allergi är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar, där en stor del, 10-15%, av befolkningen är överkänsliga mot pälsdjur. Projektet syftar till att utveckla metoder att kvantitativt mäta allergen hos pälsdjur för att kunna matcha bättre lämpade eller utesluta olämpliga raser eller djur med pälsdjursallergiker. Analys av allergen profil, Can f 1, 2, 3, 4 och 6 (hund) i päls och saliv har rönt stort intresse. I forskningssyfte har ca 400 privat- och kennelägda hundar analyserats. Ett 20-tal serum från hund allergiska personer har analyserats med komponent upplöst allergi diagnostik.

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer vid slutet av projektet att ha utvärderat och analyserat 5-7 metoder för haltbestämning av olika allergena komponenter hos pälsdjur. Testet kommer att vara enkelt, pålitligt och känsligt. Testresultat kommer att erhållas inom 15 minuter från provpåsättning. Kvantitativa analysmetoder (ELISA) för Can f 1, 2, 3, 4 och 6 har utvecklats och utvärderats i jämförelse med Can f 1 som genomgått komplett validering,

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i två delar. Dels framtagning av verktyg för testutveckling (bland annat allergen, monoklonala antikroppar och referensmaterial), standardiserade provtagningsprotokoll och anpassning av procedurer för allergenprofilanalyser av pälsdjur. Båda dessa delar anser vi har uppfyllts med tillägget att EVA tekniken har ersatts av ELISA analyser. Ur projektledar synpunkt har uppdelningen underlättat planeringen och aktivitetsföljden.

Externa länkar

http://www.medi-tec.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.