Eurostarsprojekt E!7914 PIK, Episurf Medical AB, Personalized implants to treat cartilage damage in the knee

Diarienummer 2013-01086
Koordinator EPISURF MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 4 208 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Området bakom knäskålen kallas för trochlea och har en konkav form. Artros är vanligt förekommande i detta område men p.g.a. dess komplicerade geometri är det särskilt svårt att behandla. Syftet med projektet har varit att utveckla ett litet individanpassat implantat med tillhörande borrguide. Individanpassningen gör att man kan återställa en jämn, kontinuerlig ledyta.Episurf har tillsammans med dess projektpartners på ett framgångsrikt sätt utvecklat och marknadsintroducerat produkten och hittills harett flertal patienter genomgått operation medett lyckat resultat.

Resultat och förväntade effekter

Ett individanpassat trochlea-implantat och borrguide har utvecklats och marknadslanserats. Långtida fixation har visats genom god osseointegration och flera produktionssteg har automatiserats.Produkten är den andra i Episurfs produktportfölj och öppnar upp för en större patientgrupp/marknad. Nya automatiserade produktionsteg ger en förkortad designtid, vilken ger en mer effektiv och kostnadsreducerad tillverkning.Den nya produkten innebär att Episurf nu kan erbjuda en behandlingsmetod för fokala broskskador lokaliserade i alla områden i femorala delen av knät.

Upplägg och genomförande

Startpunkten för projektet var existerande prototyper av implantat och borrguide för knäkondylen. Upplägget var att omdesigna dessa för att passa trochleans konkava geometri. Konsortiumet kombinerade expertis från ortopeder, mediciningenjörer och produkt/processutvecklare och utvecklingen utfördes på ett lyckat sätt i enlighet med Episurfs Design Controll Process. Genom att utnyttja den redan existerande kunskapen från tidigare produkter kunde utvecklingen utföras snabbare än det normalt tar för denna typ av produkt.

Externa länkar

Hensida Episurf Medical AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.