Eurostarsprojekt E!6155 Human Finder, Totalförsvarets forskningsinstitut Linköping

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för ledningssystem, Linköping
Bidrag från Vinnova 1 374 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet HumanFinder hade som mål att utveckla ett handhållet instrument för användning vid räddningsuppdrag för att hitta överlevande begravda i rasmassor efter olyckor och naturkatastrofer. Instrumentet använder sig av en radar som ger en hög upplösning för rörelse och som kan penetrera igenom rasmassor. Systemlösningen är baserad på en gruppantenn i kombination med ett flertal radarchip. Målsättningen har till stor del uppfyllts. Antenn, elektronik, kapsling, systemprogram och signalbehandling har utvecklats. Enklare mätningar har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Delar i projektet har tagit längre tid än planerat, framförallt integrering av avancerade funktioner i chip. De nödvändiga radarchippen från Novelda som har använts fanns tillgängliga vid projektstart och nästa generations chip har inte levererats. Vi hade även önskat oss fler och mer avancerade mätkampanjer och tester tillsammans med slutanvändare. Vi har dock hittat en fortsättning för HumanFinder i ett nytt EU-samarbete som startar 2014 (INACHUS). Inom det nya EU-projektet planeras vidareutveckling av HumanFinder och integrering av nya generationens radarchip.

Upplägg och genomförande

Cinside - har varit projektledare och ansvariga för systemintegrationen, utveckling av elektronikkort och radarkort samt presentation av mätresultat. Novelda - har levererat radarchip och påbörjat utveckling av nya chiplösningar. FOI - har haft ansvar för antenndesign och hjälpt till med utveckling av elektronikkort och radarkort. Projektet har haft fysiska möten och videomöten. Upplägget för projektet har fungerat bra och samarbetet väl, speciellt mellan Cinside och FOI där täta kontakter upprätthållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.