Eurostarsprojekt E!6143 MiniTEM Vironova AB

Diarienummer
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 2 543 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla ett portabelt elektronmikroskop (EM) för automatisk detektion, kvantifiering och karaktärisering av nanopartiklar samt identifiering av virus. EM erbjuder möjligheter att snabbt identifiera virus baserat på strukturella egenskaper, vilket gör att metoden ser även nya eller muterade virus. Detta mål har härmed uppfyllts i projektet med utvecklingen av miniTEM för automatisk detektion och karaktärisering av biologiska prover och andra partiklar av nanostorlek.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kommer att möjliggöra en ny portabel teknik för kostnadseffektiv karaktärisering av nanopartiklar samt objektiv och snabb identifiering av virus på plats. De primära användarna är forskare vid universitet och bioteknikföretag, samt sjukhus och veterinärmedicinska diagnostiklaboratorier över hela världen. Dessa resultat har härmed uppfyllts med utvecklingen av miniTEM som är ett snabbt, enkelt, automatiskt, portabelt och kostnadseffektivt EM för karakterisering av nanopartiklar och virus.

Upplägg och genomförande

Projektets mål ska uppnås genom att kombinera spjutspetstekniker inom miniatyrmikroskopi med bildanalys och GPGPU (General Purpose Computing on Graphics Processing Units) för att accelerera analysen. Konsortiet är ett partnerskap mellan två europeiska SMF (Vironova, Sverige och DELONG, Tjeckien), samt Centrum för bildanalys i Uppsala. Denna konstellation med tre parter som kompletterar varandra väl för att utveckla miniTEM har fungerat mycket bra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.