E!11018, PersRadSens, Thingsquare AB

Diarienummer 2017-00981
Koordinator THINGSQUARE AB
Bidrag från Vinnova 2 931 906 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektets mål är att ta fram en bärbar radonmätare som övervakar personlig radonexponering. Radonmätaren är via smartphone uppkopplad till en molntjänst som samlar historik över radonexponering och plats. Molntjänsten aggregerar och sammanfattar radonkoncentration som visualiseras på en kartvy.

Förväntade effekter och resultat

En bärbar uppkopplad radonmätare. En molnbaserad datahanteringstjänst som samlar och aggregerar temporära och spatiala variationer av radonkoncentrationer över stora geografiska områden. Adaptiva algoritmer som syftar till att öka precisonen av uppskattad radonkoncentration genom att använda information från flera radonmätare över tid. Fältstudier av bärbara uppkopplade radonmätare för verifiering och validering av experter och slutanvändare.

Planerat upplägg och genomförande

WP1 Scenario Design WP2 Wearable Radon Sensor WP3 Cloud service and Infrastructure WP4 Processing Algorithms WP5 RadonMap Verification and Validation WP6 Project management

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.