E!10900, Baby Viewer, Techsource Europe AB

Diarienummer 2017-03390
Koordinator TECHSOURCE EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en handhållen ultraljudsskanner för mödravård i områden med dålig sjukhustäckning, primärt Afrika och delar av Asien. Vidare ska bilderna skickas via telefonen till närmsta sjukhus/läkarstation för bedömning. Målet är att kunna producera utrustningen till rimlig kostnad. Arbetet bedrivs i form av ett konsortium där vår del är utveckling och produktionsanpassning av hårdvaran.

Förväntade effekter och resultat

Vi bedömer att vi kan skapa en lösninga som går att producera till en rimlig kostnad för att kunna nå målsättningen om 10000 sålda enheter.

Planerat upplägg och genomförande

Avsikten är att stora delar av projektet kan utföras parallellt med de andra delarna i konsortiet. De andra delarna är marknadsföring/försäljning, mjukvaruutveckling och sensorutveckling.

Externa länkar

The Baby Viewer,an innovative, low cost and handheld ultrasound device, responds to needs of the developing world.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.