Eurostarsprojekt, DDC, 8000, IRRAS

Diarienummer 2013-01186
Koordinator IRRAS AB
Bidrag från Vinnova 1 629 239 kronor
Projektets löptid april 2013 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att utveckla en ny kateter för läkemedelsadministration med möjligheten att simultant aspirera och administrera vätska från och till kroppen. Katetern kan användas vid behandling av cancer och infektionssjukdomar och den lokala administrationen av läkemedel möjliggör att svåra biverkningar undviks. Projektet har innefattat både teknisk och klinisk utveckling av katetern. Utformning av katetern har uppdaterats efter input från de tidiga kliniska studierna. Klinisk testning och validering av det kompletta katetersystemet har initierats.

Resultat och förväntade effekter

The project has produced the following results, all of which are essential steps in the commercialization pathway of the novel catheter: Validated prototype´s technical applicability Finalized catheter to be used in clinical trials Completed clinical pilot study Protection/IPR CE-mark

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt följande plan Arbetspaket (AP) 1- Projektledning och kvalitetskontroll AP2 Kateterutveckling AP3 klinisk pilotstudie AP4- Klinisk studie Den kliniska validering av prototypen har genomförts vilket genererade viktiga insikter om nödvändiga förbättringar i hård och mjukvaran. Dessa förbättringar har inkorporerats i produkten. Samtidigt har diskussioner med det kliniska teamet på Rikshospitalet i Oslo påbörjats för att definiera designen av den storskaliga kliniska studien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.