EurostarsprojectE!6143MiniTEM, Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Centrum för bildanalys
Bidrag från Vinnova 1 556 375 kronor
Projektets löptid maj 2011 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla ett portabelt elektronmikroskop (EM) för automatisk detektion, kvantifiering och karaktärisering av nanopartiklar samt identifiering av virus. Syftet var att med ett litet, smidigt och användarvänligt mikroskop som kan styras på distans kunna göra kostnadseffektiva analyser tillgängliga på plats, dvs i fält-lab, på kontoret, eller i fabriken. Målet är uppfyllt - två bordselektronmikroskop med integrerad mjukvara för styrning och analys har byggts och lanserats vid International Microscoy Congress i Prag i början av september.

Resultat och förväntade effekter

Det utvecklade bordselektronmikroskopet erbjuder möjlighet att använda elektronmikroskopi för analys och diagnostik i fler sammanhang än som görs idag då det är mindre, enklare att använda, mer automatiskt och inte kräver specialbyggda rum och kan köras på distans. Instrumentet har skapat stort intresse hos både industri (läkemedel och kemi) samt hos universitet och sjukhus. En mängd prover har skickats till Vironova från potentiella kunder (industri och akademi) för utvärdering på egna prover. Ett doktorsavhandling i bildanalys producerades inom projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre projektparter med olika specialkompetens och ett antal arbetspaket av vilka några låg helt hos en projektpart medan några involverade flera parter. Tidsplan och arbetspaket var noggrant genomtänkta och följdes bra. Tiden för integration, testning och utvärdering var något snålt tilltagen pga den korta projekttiden. Projektmöten med representanter från alla 3 parter skedde 2 gånger per år och värd för mötena varierade. Bilder, prover och testresultat delades mellan projektparterna med hjälp av ftp. Tre mycket dedikerade parter gjorde att allt flöt bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00736

Statistik för sidan