Eurostars projekt E!11019 OptiFemVac, Abera Bioscience AB

Diarienummer 2017-01576
Koordinator Abera Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 2 351 980 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Vår målsättning är att utveckla vaccin för att främja reproduktiv hälsa hos kvinnor och nyfödda. De i projektet använda plattformarna är utvecklade fr att ge ett effektivt skydd till en låg kostnad och medger ett optimalt uttryck av multipla antigen i en vaccinenhet för att framkalla ett starkt antikroppsvar och långtidsverkande cellulär respons. Huvudfokus kommer att vara på utvecklingen av ett Zikavaccin, med ytterligare preklinisk data för humant papillomvirus (HPV) och placental malaria (PM)

Förväntade effekter och resultat

Utbrottet av Zika har ställt reproduktiv hälsa och vård av nyfödda inför helt nya utmaningar. Tillsammans med redan existerande sjukdomar som PM och potentiellt cancerframkallande HPV finns ett tydligt behov av vaccin utvecklade för kvinnor. Hotet av dessa sjukdomar kompliceras av det faktum att det ofta förekommer i resurssvaga delar av världen och att det krävs ett långtidsskydd av vaccinerna. De i projektet använda plattformarna kan användas inom hela vaccinindustrin och är viktiga för utvecklingen av kostnadseffektiva vacciner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet använder en unik kombination av teknologier utvecklade för att med hög densitet kombinera antigen och bärarpartikel. Vår vision är att dessa kombinationer ska ge ett långtidsverkande immunologiskt skydd. Projektet avser utveckla ett Zikavaccin redo för kliniska studier samt ett kombinationsvaccin för PM-HPV som testats i prekliniska djurmodeller för att verifiera det breda angreppssättet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.