Eurostars projekt E!10918 SUBLYME, Biovica International AB. SUMOyleringsinriktad behandling av T-cellslymfom

Diarienummer 2017-01616
Koordinator Biovica International AB
Bidrag från Vinnova 2 026 157 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet med projektet är utveckling och utvärdering av en innovativ målriktad behandling - SUMOylationhämmare - för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom. DLBCL är en aggressiv, snabbväxande hematologisk cancer med 50 000 nya fall årligen i Europa och USA. I projektet kommer Biovicas teknik för att mäta cellproliferation, DiviTum, att tillämpas och utvecklas för att utvärdera effekten av SUMO-ylering. Tillgänglighet till ett validerat, skräddarsytt test för utvärdering av ett läkemedel ger betydande utvecklings- och marknadsfördelar.

Förväntade effekter och resultat

SUBLYME-konsortiet kommer att utveckla ett nytt first-in-class läkemedel för behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL), en av de vanligaste cancerformerna i blod/lymfa. SUBLYME kommer generera pre-kliniska data som kan möjliggöra entré till klinisk validering som krävs utifrån gällande regelverk för nya läkemedel. Då SUMO-ylering är viktigt för uppkomst av behandlingsresistens hos tumörer, inklusive DLBCL, väntas behandlingen motverka resistens och förbättra behandlingseffekten. DiviTum kommer att användas för att utvärdera läkemedelseffekt.

Planerat upplägg och genomförande

SUBLYME kommer att starta kvartal 1 2017 och beräknas vara klart efter 36 månader. Första Work Package (WP) adresserar SYNTHESIS AND BIOCHEMICAL ACTIVITY/SELECTIVITY PROFILING OF LEAD COMPOUNDS. WP2 täcker farmakokinetisk optimering och WP3 TRANSLATIONAL IN VITRO EFFICACY SCREENING IN HUMAN CELL LINES AND DLBCL PRIMARY CELLS. Biovica kommer att utföra WP4, Utveckling av EARLY-NON-INVASIVE SUMOi EFFICACY BIOMARKERS för vidare kliniska studier. WP4 ska levereras inom 22 månader. WP5 omfattar proof of concept för SUMO-hämmare i djurmodeller för MYC-beroende lymfom.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.