Eurostarprojekt, DDC, 8000, HotSwap

Diarienummer 2013-01455
Koordinator HOTSWAP JÖNKÖPING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 629 239 kronor
Projektets löptid april 2013 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Pump, slangsett och katetern för hjärnan är i det närmaste färdiga för produktion. Den senaste kateterprototypen för bukspottkörteln som tillverkats har; möjlighet till samtidig kanalisering och aspiration av vätskor till och från kroppen samt en ingång för medicinering och en låsfunktion, i form av en ´pig-tail´ i framänden. En Design Specification som beskriver prototypen och dess funktion är distribuerad till de deltagande läkarna och till Main participant. Då projektet avbryts i förtid av Main participant kommer inte fler prototyper för verifiering att tas fram.

Resultat och förväntade effekter

Formering av strategiska partners, för produktion av alla ingående produkter, finns etablerad och samarbete har startats. De förväntade effekterna av katetern för bukspottkörteln har dock endast i begränsad omfattning kunnat analyseras då arbetet avbryts i förtid. Ytterligare utvärdering och verifiering av den tekniska tillämpbarheten, som skulle vara nästa steg för katetern, kommer inte genomföras. Den tänkta kliniska studien och slutligen CE-märkning av produkten genomförs därmed heller inte.

Upplägg och genomförande

Initialt upplägg, planeringen av projektet samt de tänkta deltagarna som var med vid uppstarten känns även i efterhand väldigt bra. All erforderlig kompetens för projektets genomförande fanns tillgänglig. Hotswap har hela tiden haft lämplig bemaning för sitt åtagande i projektet samt varit behjälpliga i alla delar där Main participant eller andra i konsortiet behövt stöd. Projektet har också varit väldigt givande för de medarbetare på Hotswap som deltagit. Genomförandet har dock haft en del brister kring samarbete och övergripande ledning av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.