Europeisk Transportinnovation

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 353 812 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Forum hade som mål att skapa en svensk teknikplattformsgrupp och detta har Forum lyckats med. Från och med hösten 2017 finns en sådan grupp som hittills har sammankallats två gånger. Intresset för att delta i gruppen är bra. Det är cirka 50 personer som deltar i plattformarna och cirka hälften av dem har varit med på möten. Tanken är att framöver anordna worskhops i de ämnen som gruppen tillsammans identifierar som intressanta.

Resultat och förväntade effekter

Forum har skapat en nationell arena för de svenska deltagarna i de Europeiska teknikplattformarna - Teknikplattformsgruppen. Forum har tagit fram underlag för att kunna påverka utlysningstexter för H2020 Forum har tagit fram underlag för inspel till kommande ramprogram Forum kommer att fortsätta att koordinera Teknikplattformsgruppen

Upplägg och genomförande

Under våren gjordes en undersökning av intresset för att starta en svensk arena för medlemmar i de europeiska teknikplattformarna. Efter det har ett antal möten arrangeras. Det finns behov av en sådan grupp, dels för att samtala om de utmaningar som finns i EU:s forskningsagenda, och dels för att kunna lära av varandra. Det finns mycket expertis i gruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03570

Statistik för sidan