European Metrology Research Program, EMRP, tilläggsfinansiering

Diarienummer 2012-02232
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 16 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är Nationellt Metrologiinstitut i enlighet med en särskild förordning, signatär för ett MRA inom internationell metrolog- och för den regionala metrologiorganisationen EURAMET. Med stöd av EU-kommisionen koordinerar EURAMET ett Artikel 185-projekt sedan 2009 och som har målsättningen att koordinera forskningsinsatser inom europeisk metrologi. Forskningsprogrammet som är sjuårigt kallas European Metrology Research Program, EMRP.

Resultat och förväntade effekter

Den totala omfattning för det europeiska metrologiforskningsprogrammet, EMRP är 400 Meuro (för Sverige 5,4 M)euro där i storleksordningen hälften är medel från EU. Genom det särskilda anslaget för Artikel 185-programmet ges förutsättningar för svensk nationell metrologi att delta i samverkansprogrammet inom områden med stor betydelse för teknikutvecklingen inom forskning, näringsliv och samhälle. SPs deltagande i EMRP och varit lyckosamt och resultera i mer än 20 olika projekt.

Upplägg och genomförande

Det europeiska metrologiforskningsprogrammet, EMRP, koordineras av en särskild organisation under EURAMET. Genom SPs deltagagande i EURAMET deltar SP också i EMRP´s forskningsråd och svensk metrologi har möjlighet att delta i de sammanlagt 11 utlysningar inom 7 områden som genomförs från och med 2009 till och med 2013.

Externa länkar

Den nationella metrologiverksamheten vid SP bedrivs inom ramen för ett kompetenscentrum

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.