Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

European Metrology Programme for Innovation and Research, EMPIR, tilläggsfinansiering

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 61 265 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är Nationellt Metrologiinstitut i enlighet med en särskild förordning, signatär för ett MRA inom internationell metrolog- och för den regionala metrologiorganisationen EURAMET. Med stöd av EU-kommisionen koordinerar EURAMET ett Artikel 185-projekt sedan 2014 och som har målsättningen att koordinera forskningsinsatser inom europeisk metrologi. Forskningsprogrammet som pågår parallellt med ramprogrammet Horizon 2020 kallas European Metrology Programme for Innovation and Research, EMPIR.

Förväntade effekter och resultat

Den totala omfattning för det europeiska metrologiforskningsprogrammet, EMPIR är 600 MEuro (för Sverige 10 MEuro) där i storleksordningen hälften är medel från EU. Genom det särskilda anslaget för Artikel 185-programmet ges förutsättningar för svensk nationell metrologi dvs SP och SSM, att delta i samverkansprogrammet inom områden med stor betydelse för teknikutvecklingen inom forskning, näringsliv och samhälle

Planerat upplägg och genomförande

Det europeiska metrologiforskningsprogrammet, EMPIR, koordineras av en särskild organisation under EURAMET. Genom SPs deltagagande i EURAMET deltar SP och SSM också i EMPIR´s forskningsråd och svensk metrologi har möjlighet att delta i de sammanlagt 20-talet utlysningar inom 7 områden som genomförs från och med 2014 till och med 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06779

Statistik för sidan