Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

European forum for electronic components and systems - EFECS

Diarienummer
Koordinator Grepit AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att presentera vår idé under konferensen gav oss möjligheten att skapa intresse från olika personer/företag från hela Europa. Nästan alla samtal började med intresse för projektidéerna och slutade med överväganden om företaget: våra förmågor och kompetenser. Konferensen var ett utmärkt tillfälle att inte bara presentera vår nya idé utan också att presentera företaget, i hopp om att stärka vår potential på den europeiska marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntningar vi hade före konferensen uppfylldes och olika kontakter skapades. Vi hoppas att detta kommer att leda till framtida samarbeten, nya partners för vårt projektkonsortium och i allmänhet fler nya arbetsmöjligheter.

Upplägg och genomförande

Veckorna före konferensen användes för att förbereda: 1. En projektpresentation som hölls på konferensens sista dag 2. En projektaffisch som innehåller en översikt över projektidén tillsammans med mer information och detaljer 3. En företagspresentation som visades på en skärm tillsammans med andra presentationer av företag inom den svenska delegationen 4. Allmän organisering (tidsplanering, bokning, förberedelse av visitkort etc.)

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04593

Statistik för sidan