EUREKA projekt E!9162 CASINGDWP, Domsjö Fabriker AB

Diarienummer 2014-04181
Koordinator Domsjö Fabriker Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 148 124 kronor
Projektets löptid juli 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta projekt har varit att utveckla en förbättrad cellulosaprodukt från sulfitprocessen som kan konkurrera med cellulosaprodukter som har mycket hög cellulosaandel inom högförädlade segment. Resultatet har varit mycket lyckat. Domsjö har tagit fram en ny högförädlad produkt. Domsjö har dessutom utvecklat nya kunskaper i framställningen av högförädlade produkter. Vi har också utvecklat vår expertis inom hur våra produkter kan användas och optimeras i våra kunders processer.

Resultat och förväntade effekter

Som nämnt ovan har projektet uppfyllt syfte och mål. Den nya produkten som Domsjö har tagit fram kommer att lanseras inom andra segment. Produkten kommer bidra till en ökad konkurrenskraft för Domsjö Fabriker och kommer stärka vår närvaro inom de högförädlade applikationerna för dissolvingcellulosa. Den kunskap som projektet har genererat anser vi kan bidra till nya innovationer inom andra områden. Projektet har också skapat ett närmare samarbete med vår samarbetspartner. Vi tror och hoppas att vi kommer driva likande projekt i framtiden.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort följt projektplanen. De enskilt största aktiviteterna har varit förberedelse och genomförande av ett flertal fabriksförsök på Domsjö och hos vår samarbetspartner. Andra viktiga delar i projektet har varit laborativa studier och möten där öppna och djupgående diskussioner, både internt och med vår samarbetspartner har lett fram till viktiga slutsatser vilket har gjort att projektet har blivit framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.