EUREKA projekt E!8023 EUHipSafe, Ortoma AB

Diarienummer 2013-00538
Koordinator Ortoma AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet har varit att modernisera nuvarande praxis inom höftledskirurgi genom att utveckla en intraoperativt navigationssystem. Detta leder till bättre möjligheter till anatomiska rekonstruktioner och därmed färre felplaceringar av implantat. Syftet är att detta i sin tur skall leda till bättre proteskirurgi till fördel för höftledsopererade patienter. Ortoma bedömer att både syfte och mål har uppnåtts med projektet och att projektets mål inte hade uppnåtts utan ett Eureka samarbete - för mer info se nedan.

Resultat och förväntade effekter

Utveckling av ett 3D preoperativt planeringssystem för ett höftledsbyte har genomförts och är nu i ett slutskede. Alignment och mätning av grisrygg kadaver, femur och pelvis på modeller har genomförts. Samtliga mätningar visar ett positivt utfall med möjlighet att användas för kliniskt bruk. Resultatet har lett till att Ortoma tagit fram en plan för fortsatt kommersialisering av projektet. En slutprodukt kommer att leda till högre precision vid ´Total Hip Replacement´ (THA) och gynna höftledsopererade patienter genom längre proteslivslängd och färre felbehandlingar.

Upplägg och genomförande

Projektet har innehållit följande; Anpassning och utveckling av ett 3D preoperativt planeringssystem. Identifiering av lämpliga industriella mätsystem inklusive mätsystem från Optimet, Israel. Initiering för att utveckla ett interface mellan kirurgiskt mätsystem och planeringsprogrammet. Genomförda mätningar bl a med Optimets mätutrustning. Etablera ett ingående samarbete med ortopedkirurger. Demonstrationer för kirurger inkl workshop. Testning av programvara på klinik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.