EUREKA projekt E!7605 ERGOBAGLIFT, Vaculex AB

Diarienummer
Koordinator VACULEX AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta fram en ny produkt som löser de tidigare olösta problemet med belastningsskador vilka till följd av tunga lyft uppkommer hos flygplatspersonal som arbetar med lastning och lossning av bagage till och från flygplan. Det nya lyfthjälpmedlet som utvecklats i samarbete mellan Vaculex AB och flygplatsen Köln/Bonn gör det nu möjligt att åstadkomma en kraftigt förbättrad arbetsmiljö vid bagagehantering ute på plattan.

Resultat och förväntade effekter

Den nya produkten reducerar antalet manuella lyft av bagage med 95 % och bidrar därmed till en kraftigt förbättrad arbetssituation för bagagehanteringspersonalen. Utöver att tillgodose de ergonomiska aspekterna uppfyller produkten även alla regulatoriska krav för markutrustningar på flygplatser samt flygplatsers önskemål om enkelt och kostnadseffektivt underhåll.

Upplägg och genomförande

Produkten har utvecklats i nära samarbete mellan Vaculex AB och flygplatsen Köln/Bonn med avsikten att få fram en produkt som utöver att tillfredsställa alla ergonomiska krav avseende lyft även tillfredsställer hela den unika kravbild som finns för markutrustningar på flygplatser. Samarbetet har varit mycket givande och givit Vaculex AB en unik förståelse för de krav och önskemål en flygplats ställer på en produkt av detta slag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02209

Statistik för sidan