EUREKA projekt E!6289 Haptic LapSim, Surgical Science Sweden AB

Diarienummer
Koordinator Surgical Science Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Surgical-Science hade som målsättning att skapa ett revolutionerande system för kraftåterkopplad laparoskopisk simulering i både hård- och mjukvara. Genom Surgical-Science samlade erfarenheter och utvalda leverantörer har detta varit möjligt ur både tid, kostnad och resultathänseende. Den utvecklade enheten har validerats av ledande kirurger över kontinenterna och kommer attha en given plats på den kirurgiska simuleringsarenan under många år framöver.

Resultat och förväntade effekter

Surgical-Science har tagit idé till verklighet och tagit fram en prototyp som uppfyllde de satta förväntningarna på funktion och kostnad. Detta gör att Surgical-Science inom kort kommer att kommersialisera en produkt som kommer attuppfylla marknadens krav och förväntningar. Genom lanseringen och samarbetet med lokala och kompetenta aktörer kommer dessa att stärkas i sin närvaro på marknaden. Tack vare arbetet med den egenutvecklade simuleringsmjukvaran står Surgical-Science starkt rustad för framtiden med en bra mjukvara redo för marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades med förväntningarna om att utfallet skulle vara en kommersialiserbar produkt. Projektets tider och kostnader har nogrannt följts upp och genom aktiva val av delleverantörer/partners och rätt beslut vid rätt tidpunkt har dessa kunnat efterlevas. Att kunna använda en internationell partner harvarit positivt, då Surgical-Science nu hittade den kompetensen och erfarenheten som krävdes, vilket annars kanske inte hade varit möjligt. Deömsesidiga erfarenheternaav projektet över landsgränserna bidrar till att båda parter nu är mer öppna för sådana samarbeten i framtiden.Vikten av tidig identifering och begränsning av utvecklingsomfånget genom kravspecifkationen och aktiva, tidskorrekta och framförallt rätt beslut under projektets gång har varit viktiga i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.