EUREKA ITEA2/COLOC-Efield

Diarienummer 2014-01221
Koordinator Efield AB
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

COLOC-projektet syftar till att ta fram mjukvara i form av prestandaverktyg och bibliotek för att möjliggöra mer effektivt utnyttjande av beräkningskapaciteten på befintliga och framtida (Exascale) datorkluster. Trenden går både mot mer heterogena och större system där frågan om samtidighet (CONcurrency) och lokalitet (LOCality) är avgörande för en applikations skalbarhet. Efield har i projektet vidareutvecklat sina parallella lösare för att utvärdera och demonstrera de verktyg och bibliotek som tagits fram för industriella elektromagnetiska problem.

Resultat och förväntade effekter

Efields lösare var redan innan projektet parallelliserade för lösning av elektriskt stora problem på kluster och arbetet inom COLOC handlade därför mindre om grundläggande parallellisering och mer om optimering och detektering av flaskhalsar. Denna typ av analys kräver tillgång till både avancerade prestandaverktyg och ett kraftfullt, modernt kluster samt expertis inom parallellisering. Alla dessa komponenter kunde COLOC konsortiet erbjuda vilket lett till ett framgångsrikt projekt med stora förbättringar avseende parallell prestanda för Efields lösare.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis definierades fyra testproblem inom olika applikationsområden innefattande t.ex. beräkning av radarmålarea, installerad antennprestanda och mikrovågskaviteter. Därefter utfördes en initial benchmarking av respektive lösares skalbarhet för storskaliga problem på projektplattformen. Under projektets gång har lösarna sedan vidareutvecklats i samarbete med övriga deltagare och regelbundet analyserats med de framtagna prestandaverktygen för att vid projektets slut utvärderas mot de ursprungliga resultaten.

Externa länkar

Projektsida med övergripande beskrivning, nyheter, partners och kontaktinformation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.