Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Innovation days

Diarienummer
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - C-STUDIO
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Med hänsyn till målsättningen kan vi tydligt hävda att målen uppfyllts i relation till följande parametrar: -Identifiering och nätverkade med fler än 20 företag och institutioner med gemensamma projektintressen -Identifiering av finansieringsinstrument vilka kan nyttjas för att etablera nya samarbeten -Inhämtande av inspiration från existerande projekt, intressanta panelsamtal och huvudtalare

Resultat och förväntade effekter

De direkta effekterna av deltagandet i Eureka Innovation Days i Helsingfors har varit fortsatta diskussioner för uppföljning av projektidéer med följande företag och institutioner: Swesis AB, Vision Inc, globalt FoU-center (Korea), SimLab IT (Finland), Hi Iberia, Smart Inventory, Vrt (Belgien), Linnéuniversitetet, Helsingfors universitet och företaget Solita (Finland).

Upplägg och genomförande

Analysen av projektansökan och de förväntade resultaten vid deltagande hamnade inom förväntningarna. Den enda nackdelen var en missad möjlighet för B2B matchmaking - ett resultat av att registreringen utelämnades. Men eftersom konferensen erbjöd mängder av möjligheterna till nätverkande och matchmaking påverkade detta inte uppfyllandet av projektmålen. En bra och oplanerad händelse som ägde rum under konferensen var en gemensam lunch mellan representanter från Korea och Sverige, som gav stora möjligheter och kontakter för samarbete med företag och institutioner i Korea.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 april 2018

Diarienummer 2018-02237

Statistik för sidan