EUREKA Innovation days

Diarienummer 2018-02237
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - C-STUDIO
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att delta i Eureka Innovation Days 2018 för att nätverk och etablera samarbete med partners i och utanför Europa, i projekt relaterade till användningen av visualiseringsteknologier tillämpbara för smarta miljöer.

Förväntade effekter och resultat

Projektets planerade resultat, genom deltagandet i Eureka Innovation Days 2018 i Helsingfors, är etableringen av kontakter med minst 20 företag och organisationer med innovationsintressen inom smarta miljöer. De förväntade effekterna innefattar möjligheterna att identifiera finansieringsinstrument där dessa samarbeten kan leda till nya projektimplementeringar och innovationer.

Planerat upplägg och genomförande

De planerade aktiviteterna, för att nå målet med projektet och de förväntade resultaten, inkluderar följande: Förhandsgranskning av deltagarna och identifiering av eventuella matchande företag, forskningsorganisationer och universitet med gemensamma innovationsintressen. Deltagande i de seminarier som arrangeras den 22 maj. Deltagande i B2B matchmaking event den 22 maj. Deltagande i frukostmöte med svenska deltagare den 23 maj. Deltagande i Smart Collaboration - Exploring opportunity temat den 23 maj.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.