EUREKA Eurostars HI-POBOS E!9693 SICS East

Diarienummer 2015-04046
Koordinator SICS EAST SWEDISH ICT AB - Sics East
Bidrag från Vinnova 137 300 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Projektet har avslutats i förtid på grund av förändrade förhållanden hos den industriella partnern.

Resultat och förväntade effekter

*

Upplägg och genomförande

*

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.