EUREKA Eurostars FODBASA E!9022 Schill Reglerteknik AB

Diarienummer 2014-04184
Koordinator SCHILL REGLERTEKNIK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid mars 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015