EUREKA Eurostars EXCITING E!10691 LU SonyMobile (Mistbase)

Diarienummer 2016-03666
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 3 344 200 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Vi kommer att utveckla en system-on-a-chip (SoC) plattform med programvara, för den kommande cellulära sakernas Internet (cIOT) nätverket med utökad täckning (EG), som gör det möjligt för ´saker´ såsom smarta mätare och bilar att vara nåbar även i källare, nedgrävd eller distribueras till avlägsna områden. Utökad täckning samt batterilivslängd är avgörande faktorer för att lyckas med cellulär IoT som kräver hårda krav på låg kostnad och miniatyrist storlek.

Förväntade effekter och resultat

Utveckla avancerade kommunikationsalgoritmer, effektiv hårdvara och integrerade kretsar som kommer rymma kommande standarder för cellulär IoT med utökad täckning och låg effekt, låg kostnad och en liten storlek. Viktigast är att projektet resulterar till att; utnyttja flexibiliteten av små men framgångsrika kommersiella företag, i kombination med den djupa kunskapen på de två ledande universitet besitter, liksom kunskap ifrån ett stor cellulär kommunikationsföretag, och som en effekt av detta sätta ett avtryck i den framväxande, ännu mycket lovande cellulära IoT marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer använda två metoder: I vår algoritm drivna hårdvarudesignmetod kommer vi först djupt analysera basbandsalgoritmer, utforska deras egenskaper: såsom data beroenden, lagringskrav, bandbreddskrav och dynamiskt omfång av variabler och signaler. I ett andra steg samtidigt som vi har kvar alla algoritmegenskaper, skapar vi en hårdvaruarkitektur. Denna kommer vara anpassad till algoritmerna. Detta görs genom att använda alla tillgängliga fördelar som hårdvara erbjuder över mjukvara.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.