EUREKA Eurostars E!8573 GLUCO-TOUCH

Diarienummer 2013-03972
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 3 125 776 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utveckla en ny minimalinvasiv sensor för kontinuerlig glukosmätning genom mikronålar som tidigare har utvecklats av projektparterna. Jämfört med med dagens glukosmätningssystem så möjliggör mikronålsbaserad glukosmätning smärtfri glukosmätning utan behov av ett blodprov. Dessa projektmål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Konceptet har utvärderats i försök och visat sig fungera. Detta har föranlett att tekniken patentsöks och att vidare utveckling mellan projektparterna kommer att ske. Arbetet har så här långt resulterat i en peerreview-granskad konferensartikel och en journalartikel.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i åtta arbetspaket varav de svenska parterna deltagit i fem av dem. I de inledande faserna sattes kravspecifikationer upp och utförandet konceptualiserades. Det följdes av ett större arbetspaket där en miniatyriserad enzymbaserad glukossensor utvecklades från grunden. I nästa arbetspaket integrerades sensortekniken tillsammans mikronålar för att skapa ett full system. Parallellt undersöktes sätt att få in systemet i produkt och designkoncept för det togs fram. Slutligen verifierades systemet i in-vivo.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.