EUREKA Eurostars E!8443 SnowTiger SweTree

Diarienummer 2013-03475
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 874 612 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål för projektet var att kommersialisera SnowTiger, en poppelklonblandning för Skandinavien och Östersjöregionen. Följande delmål sattes upp: 1.Upprätta kostnadseffektiv produktion av planteringsmaterial; 2.Utvärdera SnowTiger popplar i klimatet i Östersjöregionen; 3. Etablera kontakt med kunder; 4.Sammanställa ett informationsblad/en broschyr om SnowTiger kloner.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått alla fyra ovannämnda delmål och är på god väg att kommersialisera SnowTiger i Skandinavien och i Östersjöregionen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra ´work-packages´ (WP): WP1, en studie om etablering av poppelplantager (SnowTiger kloner och OP42 som en referensklon) på olika typer av jordbruksmark, samt utvärdering av olika etableringsmetoder; WP2, utveckling av kostnadseffektiv produktion av odlingsmaterial av SnowTiger; WP3, utvärdering av kandidatkloner för SnowTiger klonblandningar; WP4, utveckling av affärsmodellen och sammanställning av ett informationsblad om SnowTiger kloner för marknadsföring.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.