EUREKA Eurostars E!8443 SnowTiger SweTree

Diarienummer 2013-03475
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 874 612 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål för projektet var att kommersialisera SnowTiger, en poppelklonblandning för Skandinavien och Östersjöregionen. Följande delmål sattes upp: 1.Upprätta kostnadseffektiv produktion av planteringsmaterial; 2.Utvärdera SnowTiger popplar i klimatet i Östersjöregionen; 3. Etablera kontakt med kunder; 4.Sammanställa ett informationsblad/en broschyr om SnowTiger kloner.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått alla fyra ovannämnda delmål och är på god väg att kommersialisera SnowTiger i Skandinavien och i Östersjöregionen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra ´work-packages´ (WP): WP1, en studie om etablering av poppelplantager (SnowTiger kloner och OP42 som en referensklon) på olika typer av jordbruksmark, samt utvärdering av olika etableringsmetoder; WP2, utveckling av kostnadseffektiv produktion av odlingsmaterial av SnowTiger; WP3, utvärdering av kandidatkloner för SnowTiger klonblandningar; WP4, utveckling av affärsmodellen och sammanställning av ett informationsblad om SnowTiger kloner för marknadsföring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.