EUREKA Eurostars E!8395 IoTBridge, KTH

Diarienummer 2013-03976
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för byggvetenskap
Bidrag från Vinnova 903 650 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

IoTBridge projektet syftar till utveckla en Internet of Things baserad plattform för broövervakning. Plattformen kommer att kombinera olika typer av sensorer, trådlösa sensornätverk, IoT middleware och molnteknik. Data om broars användning och status på olika delar kommer att överföras via sensorer till en molnbaserad tjänst där data kan analyseras. Utifrån insamlad data kommer underhålls- och inspektionsarbete kunna optimeras och därmed kostnader sparas. Plattformen är generellt användbar för olika typer av infrastruktur-enheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektets har uppfyllt sina mål: - Det utvecklade systemet är sladdlöst vilket möjliggör enklare, billigare och snabbare installation. Detta är särskilt viktigt för broar med mycket trafik som kan störas under installation. -Med IoTBridge-systemet kan fler broar övervakas kontinuerligt över längre tid och mer kunskap byggas upp om broars användning och slitage över tid. -Den insamlade data kan överföras till i olika analysprogram för beräkningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort följt sin plan och budget. Samarbetet mellan svenska partners har fungerat mycket bra. Den administrativa overheaden i projektet har varit låg.

Externa länkar

IoTBridge-projektet har utvecklat en platform för övervakning av broar med hjälp av Internet of Things-teknik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.