EUREKA Eurostars E!8320 NuGel, Uppsala Universitet

Diarienummer 2013-03344
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 214 808 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

NuGel´s mål är att utveckla en teknologi som underlättar vid rengöring kring dentala implantat vid peri-implantit och därmed förbereda för återväxt av ben runt implantat. Systemet kombinerar en bakteriedödande gel med en ljusanordning för att öka den antibakteriella effekten. Omfattande tester och optimering av systemet visade att systemet var effektivt i att eliminera bakterier från tandimplantatytor, även om extraeffekten från ljuskällan inte var lika stor som initialt predikterat. Kommersialisering planeras efter kliniska prövningar.

Resultat och förväntade effekter

Syftet med projektet var att ta fram en prototyp som är säker och lätt att använda och effektiv vid rengöring av dentala implantat, och eventuellt inleda kliniska prövningarna i slutet av 3-års perioden. Ett prototypsystem har utvecklats och testats på bakterier, men har ännu inte gått till klinisk prövning. Projektet har resulterat i vetenskapliga publikationer och presentationer på konferenser samt att deltagande företag har fått viktig information för framtida kommersialisering av rengöringssystemet.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som en FoU värdekedja via formulering/design bänktest, djurstudier, till kliniska pilotstudier. Detta tillvägagångssätt visade sig vara mycket effektivt för fastställandet av styrkor och svagheter hos komponenterna i bakteriedödande gel / ljusanordningssystem, vilket underlättade optimeringen av de ingående komponenterna. En stor del av projektets framgång kan tillskrivas utmärkt samordning och samarbete mellan de fyra partner i projektet, både akademiska och SMEs, i Sverige och i Norge.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.