EUREKA Eurostars E!8121 BuSyStreamS, Linköpings universitet

Diarienummer 2013-03441
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2016
Status Avslutat