EUREKA Eurostars E!7414 FUTROLL ORTIC

Diarienummer 2012-02408
Koordinator ORTIC AB
Bidrag från Vinnova 4 413 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt FUTROLLs mål var att utveckla och bygga ett nytt koncept för 3D rullformning och för tillverkning av komponenter till exempelvis bilindustrin. Samt att bevisa att konceptet fungerar. Detta innefattade utvärdering och förbättring av existerande FEA modeller, både materialmodeller, friktionsmodeller och modeller för E-modul. En prototyp-produktionslinje innefattande förbehandlingsutrustning samt 3D rullformare har driftsatts och initiala prototyp-komponenter till bilindustrin har tagits fram, vilket bevisar teknikens koncept.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat en prototyp-tillverkningslinje för 3D rullformade komponenter. Flertalet fysiska 3D rullformade komponenter har framtagits med olika geometrier men med bibehållna formningsverktyg, för att påvisa flexibiliteten och de möjligheter 3D rullformning har. Detta förväntas kunna ge viktig information till marknaden i form av att konceptet fungerar samtidigt som det påvisar möjligheterna till avancerade rullformade komponenter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts på ett strategiskt och metodisk arbetssätt och flertalet studier gjordes inom projektet för konceptet innan tekniken byggdes för att maximera prestanda och tillförlitlighet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.