EUREKA Eurostars E!7414 FUTROLL HD

Diarienummer 2012-02433
Koordinator Högskolan Dalarna - Akademin Industri och samhälle
Bidrag från Vinnova 542 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla och bygga ett nytt koncept för 3D rullformning och för tillverkning av komponenter till bilindustrin. Detta innefattade också förbättring av existerande FEA-modeller, både materialmodeller och friktionsmodeller. En prototypproduktionslinje har driftsatts och prototypkomponenter till bilindustrin har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterats i en prototyptillverkningslinje för 3D rullformade produkter. Flera fysiska 3D rullformade profiler har framtagits med olika geometrier för att påvisa de möjligheter 3D rullformning har. Detta ger viktig information till marknaden om hur konceptet fungerar och visar de möjligheter som avancerade rullformade komponenter har.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts på ett strategiskt sätt och flertalet studier gjordes för konceptet innan maskinen byggdes för att maximera teknikens prestanda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.