EUREKA Eurostars E!7349 asys Visuera

Diarienummer
Koordinator Visuera Integration AB
Bidrag från Vinnova 1 071 261 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2015
Status Avslutat