EUREKA Eurostars E!7349 asys Visuera

Diarienummer
Koordinator Visuera Integration AB
Bidrag från Vinnova 1 071 261 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02530

Statistik för sidan