E!11076, Emphaticat, Zemission AB

Diarienummer 2017-01703
Koordinator Zemission AB
Bidrag från Vinnova 2 670 853 kronor
Projektets löptid mars 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Emphaticat skall utveckla och kommersialisera marina spisar och värmare för flytande bränsle baserade på katalytisk förbränning, med hög verkningsgrad och låga emissioner. Denna typ av spisar och värmare finns inte på marknaden idag och kommersialisering av produkterna kommer att leda till 50 % högre verkningsgrad för marina spisar samt 20 % högre verkningsgrad och en reduktion av storleken med 30 % för marina luftvärmare. Emphaticat skall leverera två pre-kommersiella prototyper (en 2,4 kW spis och en 2,5 kW luftvärmare) testade enligt slutkunds specifikationer och standarder.

Förväntade effekter och resultat

Den globala marina marknaden för spisar är ~8 miljoner euro och för värmare ~20 miljoner euro. Kunderna efterfrågar mer innovativa spisar och luftvärmare med högre verkningsgrad som är tysta, kompakta, lätta att installera, pålitliga och prisvärda. Genom att lansera en marin spis och luftvärmare med hög verkningsgrad och låga emissioner som överträffar konkurrerande produkters prestanda, möter Emphaticat kundernas efterfrågan och bidrar därmed till en signifikant ökning av de totala intäkterna för Zemission och Wallas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanen består av arbetspaket kopplade till milestones. Initialt kommer Zemission att anpassa sin patenterade tekniska plattform för applikationen. Parallellt anpassar Zemission brännaren för kostnadseffektiv produktion (WP1 Burner). Detta innebär att de tyngsta aktiviteterna för Zemission kommer att utföras under projektår 1. Efter WP1, kommer Wallas bli mer involverat i konstruktion av komplett värmare och spis (WP2 och WP4). År 2 kommer Zemissions huvudfokus ligga på mjukvara (WP3), där Zemissions styrsystem anpassas till de pre-kommersiella prototyperna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.