Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

E!10284, EUROFINISH, Högskolan i Borås

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 160 943 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Utveckling av nya multifunktionella textila färgning- och beredningsprocesser med målet att även utveckla nya beredningskemikalier har uppnåtts. Den hållbara textila färgningstekniken där superkritisk koldioxid (ScCO2) används som medium har visat sig fungera i kombination med slutberedning och därmed att framtagning av en färgad och funktionaliserad textil i samma processteg är möjlig. Målen har uppnåtts genom verifiering i både labb- och pilotanläggningen vid HB respektive DyeCoo. Totalt utvecklades fyra beredningskemikalier av Huntsman som utvärderats.

Resultat och förväntade effekter

Kunskap har genererats inom: syntetisering av kemikalier och dess upplösning i ScCO2; återvinning av CO2, färg- och funktionsmolekyler i processen; maskinens multifunktionalitet och vilka processförhållanden som färg- och funktionsmolekyler för ökad fukttransport i polyester upptas bäst i fibrer. Detta utvärderades med framtagen kravspecification för karaktärisering av färgad/beredd textil. Utfallet har lett till bidragande effekter som; parallella doktorandprojekt, konferensbidrag, publikationer, öppningar för fortsatta och nya internationella samarbeten.

Upplägg och genomförande

WP1: Utvalda och utvecklade karaktäriseringsmetoder av fyra syntetiserade molekylers lösningsförmåga i ScCO2 och textilens egenskaper lämpade sig för utvärdering av upptagning och affinitet av färg- och funktionsmolekyl till olika polyester tyger. WP2: Optimala processförhållanden för maximal effekt av färgad och funktionaliserad textil togs fram med pilotanläggningen. Detta då skillnader i resultat mellan labb- och pilotanläggning påvisades. WP3: Kvalitetsbedömningarna visade att funktionsmolekylen kräver modifiering innan industriell uppskalning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01616

Statistik för sidan