EUREKA Eurostars E!10284 EUROFINISH HiB

Diarienummer 2016-01616
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 186 171 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet skall utveckla nya textila beredningsprocesser som använder superkritisk koldioxid (CO2) som medium istället för vatten. Maskiner för färgning utan vatten finns men nu vill vi utöka användningsmöjligheterna genom att inkludera beredningsprocesser i samma maskin, vilket skulle revolutionera industrin: en multifunktionell textil färgnings- och beredningsmaskin med överlägsen lönsamhet och markant förbättrade möjligheter till hållbar utveckling. Projektet skall leda till nya beredningskemikalier och nya maskintyper för kombinerad färgning och beredning.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av nya textila beredningstekniker som eliminerar användningen av vatten. Projektet skall generera know-how om; nya funktionskemikalier, hur dessa molekyler kan appliceras på textilier i superkritisk CO2, hur processen skall utformas för att nå den önskade funktionen, inkluderat hur kemikalien kan introduceras i CO2, nå maximal upptagning i textilen och sedan kunna frigöras från CO2 i slutet av processen. I slutet av projektet skall vi ha utvärderat dessa parametrar och göra det möjligt att tillverka dessa funktionskemikalier och de multifunktionella maskinerna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre delar. WP1 forskning på funktionskemikalierna. Att utveckla kemikalier för lösning i CO2 och upptagning i textilier samt provning för utvärdering av textilens egenskaper. WP2 forskning kring process och maskin. Att utvärdera processförhållanden för maximal effekt. Hur kemikalierna kan lösas i CO2 och hur restkemikalier skall kunna avlägsnas från CO2. WP3 prototyp utveckling. Hur kan maskinen utvecklas för att åstadkomma de effekter som identifierats i WP2. Ombyggnad av existerande utrustning för att genomföra fullskaliga tester av kemikalier och process.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.