Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10284, EUROFINISH, Högskolan i Borås

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 160 943 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Utveckling av nya multifunktionella textila färgning- och beredningsprocesser med målet att även utveckla nya beredningskemikalier har uppnåtts. Den hållbara textila färgningstekniken där superkritisk koldioxid (ScCO2) används som medium har visat sig fungera i kombination med slutberedning och därmed att framtagning av en färgad och funktionaliserad textil i samma processteg är möjlig. Målen har uppnåtts genom verifiering i både labb- och pilotanläggningen vid HB respektive DyeCoo. Totalt utvecklades fyra beredningskemikalier av Huntsman som utvärderats.

Resultat och förväntade effekter

Kunskap har genererats inom: syntetisering av kemikalier och dess upplösning i ScCO2; återvinning av CO2, färg- och funktionsmolekyler i processen; maskinens multifunktionalitet och vilka processförhållanden som färg- och funktionsmolekyler för ökad fukttransport i polyester upptas bäst i fibrer. Detta utvärderades med framtagen kravspecification för karaktärisering av färgad/beredd textil. Utfallet har lett till bidragande effekter som; parallella doktorandprojekt, konferensbidrag, publikationer, öppningar för fortsatta och nya internationella samarbeten.

Upplägg och genomförande

WP1: Utvalda och utvecklade karaktäriseringsmetoder av fyra syntetiserade molekylers lösningsförmåga i ScCO2 och textilens egenskaper lämpade sig för utvärdering av upptagning och affinitet av färg- och funktionsmolekyl till olika polyester tyger. WP2: Optimala processförhållanden för maximal effekt av färgad och funktionaliserad textil togs fram med pilotanläggningen. Detta då skillnader i resultat mellan labb- och pilotanläggning påvisades. WP3: Kvalitetsbedömningarna visade att funktionsmolekylen kräver modifiering innan industriell uppskalning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01616

Statistik för sidan