E!10279, MINC, Acreo, RISE Research Institutes of Sweden AB

Diarienummer 2016-01034
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet är att utveckla en ny typ av bildalstrande rumstemperatur infraröd sensor med förbättrat prestanda jämfört med dagens tillgängliga sensorer. Två-dimensionella nanomaterial kommer att integreras i en MEMS-platform som har utvecklats tidigare av en av projektdeltagarna. Utvecklingen siktar mot en marknad som domineras av små och billiga 40x60 detektormatriser. Tekniken som utvecklas inom detta projekt kommer att förbättra prestandan för lågpris arrayer upp till 640x480.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att utveckla en ny typ av IR sensor som gör det möjligt att tillämpa inom nya användningsområden, tex mobiltelefoner, automobiler, etc. Inom projektet har vi för avsikt att utveckla en skivbondningsmetod som gör det möjligt att på ett industriellt sätt kapsla IR chip I vakuumförpackningar även vid höga volymer. Projektet ska resultera I mogen teknologi som gör det möjligt att transferera teknologin till en högvolymproducent.

Planerat upplägg och genomförande

Varje partner inom projektet står för nyckelkompetens och ska utveckla nyckelteknologi. Inom projektet sker det transfer av teknologi vid vissa milstolpar. Inom projektet det utvecklas utläsningselektronik, deektormaterial, kapslingsteknologi och utvärderingskort. Alla projektparter har tätt knontakt med varandra för att säkerställa projektleveranser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.