Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10279, MINC, Acreo, RISE Research Institutes of Sweden AB

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Målet är att utveckla en ny typ av bildalstrande rumstemperatur IR sensor med förbättrad prestanda jämfört med dagens tillgängliga sensorer. Inom projektet har vi, RISE Acreo utvecklat en waferbondningsmetod som gör det möjligt att på ett industriellt sätt kapsla IR chip i vakuumförpackningar även vid höga volymer. Lämpliga processer för antireflektiv ytbehandling (ARC) och gettermaterial har valts ut.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat och testat två olika kapslingsmetoder (eutektisk och termokompression) som visar lovande resultat för en hermetisk och robust kapsling på wafernivå. Metoderna fungerar för bondning vid låg temperatur (under 400 °C) och är kostnadseffektiva. Simulering för antireflektiv ytbehandling (ARC) visar att det valda materialet kan ge önskad effekt tillsammans med bondingsmetoder och vi har varit i kontakt med företag som levererar gettermaterial i industriell skala.

Upplägg och genomförande

Varje partner inom projektet har bidragit med sin nyckelkompetens och har utvecklat sin teknologi inom projektet. Överföring av denna teknologi har skett vid vissa milstolpar. Inom projektet har det utvecklats utläsningselektronik, detektormaterial, kapslingsteknologi och utvärderingskort. Kommunikation mellan parter har skett framförallt via skype och mail.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01034

Statistik för sidan