EUREKA Eurostars E! 6666 CeraMach

Diarienummer
Koordinator KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB (PUBL) - Koenigsegg Automotive AB
Bidrag från Vinnova 920 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

The projects aims and objectives have been met, however due to lack of feedback from our partner, a final status is not understood.

Resultat och förväntade effekter

The basic results with regards manufacturing methodology have been successful, we believe however some issues with final testing and a lack of response from our partner has hindered a complete result status to be defined.

Upplägg och genomförande

Poor cooperation and feedback from the Uk partner has resulted in non completion of the project.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.