EUREKA Eurostars E! 10084 SERVROLL DATA M Scandinavia

Diarienummer 2016-01014
Koordinator DATA M SCANDINAVIA AB
Bidrag från Vinnova 184 290 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att utveckla kontrollstrategier, hur servomotorer som driver en rullformningsmaskin ska styras, för att minska slitage på verktyg, minska energiförbrukningen och förbättra ytor på profilerna. Tre huvudmål ska uppnås. 1) Utveckla och validiera finita element modeller och implementera dem i det världsledande programvaran COPRA FEA ® RF som en ny modul Copra® FEM Torque/wear. 2) Utveckla och implementera ny servoteknik för rullformning. 3) Utveckla och implementera en hjälp för en operatör hur servot ska grundinställas för att uppnå önskat resultat.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektet kommer data M Scandinavia AB vara starkare då vi kan erbjuda ny rullformningsteknik. Följande produkter ska utvecklas: Programvaran COPRA FEA RF som inkluderar en av projektet utvecklad Torque and wear estimation module, ny servoteknik för att förbättra kvalitet på profilerna och en mer energieffektiv process och ett ´operator remote process set-up assistant´ program. Detta tillsammans kommer att leda till att vi blir en maskinleverantör som kan leverera avancerad styrteknik till gamla och nya kunderna som in sin tur kan generera ny arbetstillfällen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 7 st ´work package (WP)´. WP1-4 och 7 löper parallellt medan WP5 och 6 kommer genomföras senare i projektet. De olika projektdeltagarna har huvudansvar för olika WP. Projektets löptid är 30 månader. WP1 ´Project specification´ WP2 ´FEA Torque and wear calculator module for roll forming´ WP3 ´Servo-drive based control for roll forming´ WP4 ´ Roll former´s remote assistant for optimised machine set-up´ WP5 ´Industrial validation and first prototyping/proof of products´ WP6 ´Marketing of new products, exploitation and dissemination´ WP7 ´Project management´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.