EUREKA Celtic Plus GOLD - Gigabits Over the Legacy Drop

Diarienummer 2015-02636
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 3 009 800 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

GOLD är det sista i en serie av tre CELTIC-Plus-projekt som tagit fram den nya bredbandsstandarden G.fast. Standarden, egentligen familjen av standarder, är ett hybrid fiber-koppar-system inom DSL-familjen och klarar av hastigheter i gigabit-klassen. Det första projektet, 4GBB, utvecklade konceptet och initierade standardiseringsprocessen. Det andra, HFCC, slutförde den första versionen av standarden på ca fem år kortare tid än föregångarna. Det tredje projektet, GOLD, levererade bl.a. drift-funktionalitet och kunskap om hur G.fast ska användas och installeras i fält.

Resultat och förväntade effekter

G.fast bär bredbandstjänster i gigabitklassen och är arvtagaren i serien ADSL-VDSL-G.fast. Den är ett steg mot fiber till hemmen. Standarden bidrar till att hålla europeisk telekom-industri världsledande och är en ny pusselbit i bredbandsutbudet, vilket möjliggör snabbt och kostnadseffektivt bredband till europeiska hushåll och företag. Projektet ledde till en hel serie produkter inom fast bredband, men kunskapen som skapades inom projektet återfinns även i andra områden, t.ex. inom mobilt bredband.

Upplägg och genomförande

De tre projekten fokuserade på standardisering och verktyget för att driva processerna var främst att bidra inom de mest akuta ämnena. Det första projektet, 4GBB, riktade sig väsentligen mot ITU-T där transmissionsutrustning, modem, standardiserades. HFCC lade till ETSI där strömförsörjning standardiserades. G.fast kan förses med ström från hemmen och kräver inte kraft från stationssidan, en ny paradigm. GOLD arbetade med BBF för att standardisera testning och certifiering, båda nödvändiga för att G.fast skulle nå en massmarknad. GOLD skapade ca 500 standardiseringsbidrag.

Externa länkar

Celtic-Plus projektsida Webbsida för de tre projekten 4GBB, HFCC/G.fast och GOLD.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.