EUREKA Celtic Plus GOLD - Gigabits Over the Legacy Drop

Diarienummer 2015-02621
Koordinator Ericsson AB - EAB/TLG
Bidrag från Vinnova 643 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2017
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

GOLD är det sista i en serie av tre CELTIC-Plus-projekt som tagit fram den nya bredbandsstandarden G.fast. Denna standard, inom DSL-familjen av standarder, är ett hybrid fiber-koppar system som klarar hastigheter i gigabit-klassen. Det första projektet, 4GBB, utvecklade konceptet och initierade standardiseringsprocessen. Det andra, HFCC, slutförde den första versionen av standarden på ca fem år kortare tid än föregångarna. Det tredje projektet, GOLD, levererade bl.a. drift-funktionalitet och kunskap om hur G.fast ska användas och installeras i fält.

Resultat och förväntade effekter

G.fast bär bredbandstjänster i gigabitklassen. Teknologin är den senaste i serien ADSL-VDSL-G.fast och utgör steget närmast fiber till hemmen. Standarden bidrar till att hålla europeisk telekom-industri världsledande och är en ny pusselbit i bredbandsutbudet, vilket möjliggör snabbt och kostnadseffektivt bredband till europeiska hushåll och företag. Projektet ledde till en hel serie nya produkter för fasta bredbandsnät och kunskapen som skapades inom projektet har även genererat nya lösningar på närliggande områden, så som mobila bredbandsnät.

Upplägg och genomförande

De tre projekten fokuserade på standardisering och verktyget för att driva processerna var främst att bidra inom de mest akuta ämnena. Det första projektet, 4GBB, riktade sig väsentligen mot ITU-T där transmissionsutrustning, modem, standardiserades. HFCC lade till ETSI där strömförsörjning standardiserades. G.fast kan förses med ström från hemmen och kräver inte kraft från stationssidan, en ny paradigm. GOLD arbetade med BBF för att standardisera testning och certifiering, båda nödvändiga för att G.fast skulle nå en massmarknad. GOLD skapade ca 500 standardiseringsbidrag.

Externa länkar

Celtic-Plus projektsida för GOLD Webbsida för de tre projekten 4GBB, HFCC/G.fast och GOLD.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.