EUREKA Celtic NOTTS (Next generation Over-The-Top multimedia Services)

Diarienummer 2012-03739
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Netlab Networking and Transmission Laboratory, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA cofunding Cluster 2012-2013

Syfte och mål

Målsättningen för NOTTS har varit att utveckla en arkitektur för tjänster som inkluderar avancerade metoder för mediedistribution tillsammans med monitorering av OTT-tjänster och QoE. NOTTS tillhandahåller tekniska lösningar och ett ekosystem relevant för projektets intressenter. NOTTS ger möjligheter för europeiska leverantörer av OTT-tjänster att skapa intäkter genom förbättrade affärsmöjligheter. NOTTS utforskar affärsidéer där nätverksoperatören är en del av kedjan och har utvecklat en kombination av tekniska nätverkslösningar och affärsutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultat för NOTTS är en ny tjänstearkitektur som inkluderar avancerade metoder för mediedistribution tillsammans med monitorering och managering av QoE för OTT tjänster. NOTTS kommer att ge effekter på flera sätt. Vi ser förbättrade affärsmöjligheter för europeiska intressenter inklusive nätverksoperatörer som kan öka sina intäkter. Slutanvändare kommer att uppleva en förbättrad tjänstekvalitet och därmed en ökad tillfredsställelse med OTT-tjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av Indra, Spanien. Arbetet har organiserats i arbetspaket som leds av partners. Varje arbetspaket har tasks som drivs av partners tex EABS, LTH, ALK och ACR från det svenska konsortiet. Projektet har haft partnermöten flera gånger om året kompletterat med telefonkonferenser. 2 workshops kring trafikmätningar har hållits av ACR. Stor vikt har lagts vid samarbeten speciellt inom området OTT content demand patterns vilket har resulterat i nya samarbeten men också delade dataset och en bred spridning av resultat inom både industri och forskarvärld.

Externa länkar

NOTTS project description on Celtic plus website NOTTS wiki pages with project description and documents

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.