EUREKA Celtic MUSIC Mikrovågsbaserade returtrafiklösningar för heterogena mobilnät

Diarienummer 2012-01758
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 68 283 kronor
Projektets löptid mars 2013 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA cofunding Cluster 2012-2013

Syfte och mål

Målet med MUSIC projektet är att lägga grunden för nästa generations trådlös backhaul för mobilsystem. Majoriteten av den förväntade 1000-faldiga ökningen av trådlös nätkapacitet under denna period kan uppfyllas genom att utnyttja heterogena nätverk där små celler kombineras med stora celler på platser med högre användardensitet eller begränsad täckning. Optisk fiber är önskvärd men utbyggnad är kostsam och tidskrävande. Syftet med MUSIC-projektet är att ta fram lösningar för att öka datatakten i trådlös backhaul för små celler, trots begräningar vid högre radio-frekvenser.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat förväntas påverka mikrovågsbaserade backhaul-lösningar för nästa generation mobilsystem. Resultaten kommer att synliggöras i vetenskapliga konferenser och journaler. Medverkande forskare på Chalmers kommer att utveckla sin expertis, och sprida den inom utbildningssystemet för nya ingenjörer och doktorer. Genererad kunskap kan stärka Ericssons och Qamcoms produktportföljer inom tekniker för returtrafik (backhaul) för små celler. Möjliga patent kan underlätta kommersiellt utnyttjande av projektresultaten tillsammans med projektets partners.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 6 arbetspaket: WP1: Scenarios, Use Cases, Spectrum, Architecture and Requirements; WP2: Wireless Backhaul Channels; WP3: System Concept and Evaluation; WP4: Implementation; WP5: Trials; WP6: Project management, dissemination and exploitation. Projektet leds av Ericsson AB och medverkan av Chalmers och Qamcom Technologies AB i det svenska konsortiet, samt tyska partners bestående av ett forskningsinstitut, två företag, samt en nätoperatör.

Externa länkar

Chalmers projektsida.MUSIC-projektet kommer att ordna en egen projektsida inom kort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.