EUREKA Catrene NEMADE New Mammography Detector

Diarienummer 2014-04630
Koordinator Scint-X AB
Bidrag från Vinnova 4 870 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla utrustning för individuellt anpassad mammografi, genom ett samarbete mellan utrustningstillverkaren Sigma Screening, detektortillverkaren Teledyne Dalsa och scintillatortillverkaren Scint-X AB. Scint-X har för projektet utvecklat en skräddarsydd scintillator och realiserat nya patent som ökat komponentens prestanda avsevärt.

Resultat och förväntade effekter

Scint-X resultat är en scintillator med en ny typ av reflektorteknik som utvecklats i nära samarbete med ledande utrustningstillverkare i Europa. På grund av leverantörsproblem gällande kiselstrukturer kom inte DQEn riktigt upp till den nivå som var målet för projektet, något som kräver djupare etsade substrat för scintillatorn. Andra parametrar som storlek, uniformitet och ljusutbyte har kommit upp till förväntade nivåer.

Upplägg och genomförande

Scint-X har främst jobbat tillsammans med Teledyne Dalsa genom gemensamma genomgångar av specifikationer, simuleringar och resultat. Detta har skett i en iterativ process och kontakten har hållits genom e-post, videokonferenser och möten i Nederländerna och Stockholm. Scint-X har haft ett nära samarbete med utrustningstillverkare för att ta fram produkter med hög prestanda och reproducerbara processer lämpade för produktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.