EURACTIVE+

Diarienummer 2014-01352
Koordinator FUNKA NU AB
Bidrag från Vinnova 143 845 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2014
Status Avslutat