EULIGHTer Nationell Påverkansplattform för Horisont 2020 inom Lättviktslösningar

Diarienummer 2013-05462
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmål med projektet var att bilda en nationell påverkansplattform som arbetar med att lyfta lättvikt som en prioriterad fråga inom europeiska utlysningar. Målet har uppfyllts genom etablerandet av plattformen EULIGHTer. Ett annat mål har varit att ta fram samlade och tydliga budskap kring prioriterade lättviktsfrågor att föra fram på europeisk nivå. Målet har uppfyllts genom att budskap utgående från SIP Lättvikts strategiska forsknings- och innovationsagenda använts i påverkansarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudresultat är etablerandet av påverkansplattformen EULIGHTer.

Upplägg och genomförande

EULIGHTer valde ett arbetssätte där alla aktörer arbetat via sina upparbetade kanaler och nätverk för att lyfta få in lättviktsfrågor i olika arbetsprogram. Påverkansarbetet utgår från prioriteringarna i SIP Lättvikts strategiska forsknings- och innovationsagenda och koordineras vid möten med aktörerna i EULIGHTer

Externa länkar

Hemsida för den branschöverskridande arenan LIGHTer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.