EU samverkan

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

TSS har deltagit i ett nytt projektförslagskonsortier inom EUs program kallat CC-TOP. TSS har deltagande i workshops och seminarier inom ramen för EU-projekt (eMotion och E-Mission).

Resultat och förväntade effekter

TSS har skapat värdefulla kontakter med Green eMotion projektet. Green eMotion är ett stort EU projekt (http://www.greenemotion-project.eu/) vars syfte är att storskligt demonstrera elektromobilitet. TSS har varit aktivt i projektet E-mission i öresundsregionen (E-projekt) genom kontakter med samtliga deltagare i projektet

Upplägg och genomförande

- Deltagande i Green eMotion Stakeholder (GeMS) Forum Meeting, Paris 22/11 2011 - Deltagande på snabbladdningskonferens, Hamburg, 14-15/3 2012 - Deltagande i konferens öresund Ecomobility, Köpenhamn 27/3 2012 - Deltagande i nytt projektkonsortium CC-TOP med syfte att lämna i projektansökan rörande telematikplattform för elfordon. - Deltagande och presentation vid Green eMotion External Stakeholder (GeMS) Forum Meeting, Bryssel 10-11/5 - Deltagande i E-mission i öresundsregionen (EU projekt) , öresundsrallyt 11-13/5 2012

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.