Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

Diarienummer 2015-01228
Koordinator ATROGI AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-06280-en

Syfte och mål

Syftet är att ta fram egna unika patenterbara substanser som skall bli läkemedel för behandling av typ 2 diabetes (T2D). Vi har enligt plan visat att våra modellsubstanser fungerar utmärkt i in vitro och in vivo i modeller som anses vara prediktiva för människa. Dessutom har unika substanser från en huvud- och en back-up serie tagits fram. Flera av dessa fungerar utmärkt i cellbaserade system och några har framgångsrikt testats även in vivo. Ett antal nya patentansökningar har lämnats in.

Resultat och förväntade effekter

Egna unika substanser har tagits fram som visar god effekt in vitro och några av dessa har med gott resultat också testats in vivo. Inga biverkningar har observerats. I in vivo system som anses vara prediktiva för människa har vi med modellsubstanser kunnat erhålla mycket bra resultat. Vi har även kunnat dra slutsatser om hur substanserna verkar på sitt målprotein. Flera nya patentansökningar har lämnats in.

Upplägg och genomförande

Vi har genom att testa modellsubstanser i in vivo modeller visat att vårt koncept att behandla T2D fungerar. Utgående från dessa har vi lyckats att ta fram flera egna patenterbara substanser som fungerar mycket bra in vitro. De mest intressanta har vi testat in vivo och de visar god effekt även där. Nästa steg är att ytterligare profilera de mest intressanta substanserna för att kunna välja ut en klinisk kandidat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.