Ett nytt instrument för effektiv process och förbättrad kvalitetskontroll inom fluidindustri

Diarienummer 2013-04494
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SP Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som syfte och mål att verifiera att den nya elektronikplattformen kan integrerats med vårt Flow-Viz system och att en fullt funktionell prototyp kunde tas fram för tester i pilot plant skala hos mins en kund. I ett nästa steg verifierades prestanda hos det nya mätsystemet i en industriell miljö samt att det kan leda till en kostnadsbesparing för kund. Projektet har resulterat i en kommersiell produkt som framgångsrikt testats för flera industriella produkter och tillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

En kommersiell produkt för industriella tillämpningar som uppfyller kundes krav och önskemål. Flow-Viz har framgångsrikt validerats tillsammans med kund i industriell skala för flera industriella applikationer. Våra kunder kan nu ersätta dagens tidskrävande, operatörsberoende och föråldrade mätsystem, exempelvis Bostwick, med ett modernt in-line mätsystem. Flow-Viz levererar kontinuerliga mätdata i realtid vilket leder till förbättrade möjligheter till process och kvalitetsstyrning.

Upplägg och genomförande

Den nya elektronikplattformen bestående av pulser-receiver, mainboard för avancerad signalbehandling och kommunikationskort integrerades med vårt Flow-Viz system. Prestanda hos det nya mätsystemet verifierades genom att utföra mätningar i lab. skala samt i en industriell miljö hos kund. Jämförelser med befintlig mätteknik visade att Flow-Viz har många fördelar och fungerar väl i industriella förhållanden (pilot plant). Nästa steg är att ATEX1 certifiera systemet och fortsätta med ´field tests´.

Externa länkar

Hemsida för Flow-Viz projektet som beskriver mätsystemet och dess fördelar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.