Ett nytt instrument för effektiv process och förbättrad kvalitetskontroll inom fluidindustri

Diarienummer 2013-04494
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SP Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som syfte och mål att verifiera att den nya elektronikplattformen kan integrerats med vårt Flow-Viz system och att en fullt funktionell prototyp kunde tas fram för tester i pilot plant skala hos mins en kund. I ett nästa steg verifierades prestanda hos det nya mätsystemet i en industriell miljö samt att det kan leda till en kostnadsbesparing för kund. Projektet har resulterat i en kommersiell produkt som framgångsrikt testats för flera industriella produkter och tillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

En kommersiell produkt för industriella tillämpningar som uppfyller kundes krav och önskemål. Flow-Viz har framgångsrikt validerats tillsammans med kund i industriell skala för flera industriella applikationer. Våra kunder kan nu ersätta dagens tidskrävande, operatörsberoende och föråldrade mätsystem, exempelvis Bostwick, med ett modernt in-line mätsystem. Flow-Viz levererar kontinuerliga mätdata i realtid vilket leder till förbättrade möjligheter till process och kvalitetsstyrning.

Upplägg och genomförande

Den nya elektronikplattformen bestående av pulser-receiver, mainboard för avancerad signalbehandling och kommunikationskort integrerades med vårt Flow-Viz system. Prestanda hos det nya mätsystemet verifierades genom att utföra mätningar i lab. skala samt i en industriell miljö hos kund. Jämförelser med befintlig mätteknik visade att Flow-Viz har många fördelar och fungerar väl i industriella förhållanden (pilot plant). Nästa steg är att ATEX1 certifiera systemet och fortsätta med ´field tests´.

Externa länkar

Hemsida för Flow-Viz projektet som beskriver mätsystemet och dess fördelar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.