Ett innovativt verktyg för snabbare och mer kostnadseffektiva insatser i flyktingkriser

Diarienummer 2015-06171
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 432 700 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Baserat på analys av UNHCRs nuvarande process för scenarioplanering och genomgång av möjliga tekniker har vi identifierat lämpliga tillvägagångsätt för UNHCR att uppskatta framtida flyktingströmmar. Vi har även tagit fram historisk leveransdata samt identifierat och utvärderat en mängd relevanta datakällor som är nödvändiga för att kunna generera scenarier. Slutligen har vi skapat ett Excelbaserat verktyg som UNHCR i framtiden kan använda för att optimera sitt nätverk av globala lager för att på så sätt minska kostnader och ledtider vid insatser för flyktingkatastrofer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet belyser utmaningar med att uppskatta var, när, hur framtida flyktingströmmar uppstår. Baserat på en ingående analys av UNHCRs processer och tillgängliga datasystem samt kartläggning av tillgänglig historisk leveransdata, globala databaser och konfliktdata, utvecklar vi en metod för hur UNHCR kan förbättra scenarioplanering. I nästa fas implementeras denna metod i verktyget för att möjliggöra optimering av nätverk för globala lager. På så sätt kommer UNHCR att minska ledtider och kostnader vid insatser i nya och pågående flyktingkatastrofer.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på nära samarbete med UNHCR. Vi har deltagit i ett flertal konferenser med bland annat UNHCRs egna experter inom logistik och planering för att bättre förstå utmaningar och möjligheter att förutse framtida flyktingströmmar. Tillsammans med UNHCR har vi tagit fram historisk leveransdata som vi använder för att utvärdera hur en mängd index (t.ex. INFORM) och konfliktdata (t.ex. UCDP) kan användas för att uppskatta framtida flyktingströmmar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.