Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Diarienummer
Koordinator Skånes universitetssjukhus - Avdelningen för Urologi
Bidrag från Vinnova 201 350 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa

Syfte och mål

Målet för detta projekt har varit utveckla en prototyp för en medical device för perifer nervregeneration, men speciellt fokus på patienter som behandlas kirurgiskt för prostatacancer. Tanken var att vid projektets slut kunna uppvisa ett implantat med (i djurmodeller) verifierad önskad effekt, redo för en första klinisk studie. Konsortiet har kommit långt och en prototyp är framtagen och framgångsrikt utvärderad i råtta. Det finns dock en rad ytterligare försök att genomföra innan vårt implantat kan klassas som “redo” för studier i människa.

Resultat och förväntade effekter

Vi har in vitro påvisat guidning av nervfibrer från pelvicusganglia för både mus och råtta. En apomorfin- alt. clavulanate-baserad in-vivo modell för funktionell återställning av erektil funktion efter skada har inte kunnat reproduceras som i litteraturen. En alternativ modell för regeneration av nerver från pelvicusgangliet till urinblåsan med ett nanofiberimplantat testades, och histologiska analyser påvisade positiv nervregeneration. Nästa steg är att efter fullständig lesion testa om funktionen hos blåsan kan återställas bättre och snabbare med hjälp av implantaten.

Upplägg och genomförande

Upplägget har från början varit sunt. Genomförandet har följt den initiala projektplanen förhållandevis väl, med undantag för en något förlängd affärsutvecklingsprocess, samt oförutsedd problematik kopplad till de första djurförsöken vilket lett till att en alternativ in vivo-modell har fått utarbetas. Samtliga projektparter har varit kontinuerligt involverade under projektets gång, dels genom regelbundna projektmöten, men även genom uppdateringar rörande de löpande praktiska delarna av projektet. Samtliga projektdeltagare är nöjda med projektets genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01416

Statistik för sidan